Spiegel naar de toekomst

De inwoners van Europa zullen zichzelf geheel kwijtraken als ze niet op tijd inzien dat we op een kruispunt van historische betekenis staan. Het is de filosofische conclusie van Alfons de Laat in zijn boek “Spiegel naar de Toekomst”. De ondertitel is wat dat betreft duidelijk: “Verdwaald in het Europese luchtkasteel”.

De Laat is geen Euroscepticus in de gangbare betekenis van het woord. Hij gelooft juist in samenwerking tussen de volkeren van dit oude continent. Hij pleit, na een analyse van de Europese geschiedenis en zoektocht naar onze bio-culturele wortels, voor het weer in balans brengen van de ervaren eigen wereld en de zogenaamde objectieve buitenwereld. Wij zijn te veel geconditioneerd door het rationaliseringsmechanisme en bewegen ons daardoor in een buitenwereld die ons inmiddels ook vrijheid heeft afgenomen. Aanvankelijk grote successen hebben plaatsgemaakt voor leegheid en dus een vereenzaming in de samenleving.

De gelijknamige tentoonstelling “Spiegel naar de toekomst” is een fysieke expressie, in het kader van de Europese verkiezingen, van de vraag of we samen met elkaar of naast elkaar leven. Een tentoonstelling met een boodschap.